Jizerka

V době největší slávy měla Jizerka asi 450 obyvatel, dvě funkční sklárny, školu, obchod, hostinec, pilu, pekárnu, kovárnu a další řemeslníky. Roku 1911 provoz ve sklárnách skončil. Proč? Sklárny v údolích používaly jako zdroj energie kamenné uhlí a byly výkonnější než horské sklárny vytápěné dřevem.

Stále oblíbenější horská turistika položila základ prvním ubytovnám a hostincům. Po 2. světové válce byla většina domů na Jizerce znárodněna a začaly je využívat Státní lesy.

S příchodem motorových pil a další mechanizace skončilo i mnoho lesních dělníků. Větší chalupy se změnily na rekreační střediska, menší na soukromé chaty. V 80. letech přišla další rána v podobě ekologické katastrofy. Smrkové lesy oslabené kyselými dešti napadli kůrovci a většina z nich tak musela být vykácena.

V 90. letech se rekreační střediska začala měnit na soukromé penziony a restaurace. A lesy opět začaly růst. V první vlně smrkové, ale pomalu se vracejí i listnáče. Jizerka získala zpět své kouzlo a dnes je ideálním místem pro klidnou i aktivní rekreaci v přírodě.

Panský dům

V roce 1829 ho spolu se sklárnami na Jizerce postavil král zdejších sklářů Franz Riedel. Počátkem 20. století sloužil dům k rekreaci a později jako hospodářské stavení lesní správy.

70. léta 20. století byla ve znamení nepovedené a nedokončené přeměny Panského domu na rekreační zařízení. Dům ležel ladem a pomalu se rozpadal.

Zatímco exteriér si zachoval zbytky bývalé krásy, interiéry byly ještě v roce 2002 zdevastované. Citlivá rekonstrukce, která skloubila historické prvky s moderními, vrátila objektu jeho lesk a slávu. Dnes je z něj kulturní památka, která od roku 2003 zase slouží turistům a hostům.

Pyramida

Proč vznikl počátkem 19. století kamenný pomník Pyramida, nikdo přesně neví. Možná na počest návštěvy hraběte Clam-Gallase v roce 1815, snad jako připomínka první tavby v Riedlových sklárnách na Jizerce v roce 1829. Po založení skláren vedle ní postavili brusírnu skla, koncem 19. století v ní začal fungovat oblíbený hostinec rodiny Kunzeových a v roce 1927 přistavěli prostorný roubený sál.

Po 2. světové válce provozovala hostinec Pyramida, jediný na Jizerce, paní Kakrdová, rozená Kunze. Od 60. let zařízení často měnilo vlastníky a provozovatele a výsledkem byly nesourodé přístavky a zanedbaná údržba. Pyramida přesto stále zůstávala pojmem.

Na jaře 2005 se konečně dočkala celkové rekonstrukce a už o rok později zahájila úspěšné tažení směrem ke spokojeným klientům. Do centra společenského dění ji vrátilo obnovené jeviště, kde se koná řada oblíbených akcí v čele s dubnovým kočičkovým bálem.

Pyramida

Proč vznikl počátkem 19. století kamenný pomník Pyramida, nikdo přesně neví. Možná na počest návštěvy hraběte Clam-Gallase v roce 1815, snad jako připomínka první tavby v Riedlových sklárnách na Jizerce v roce 1829. Po založení skláren vedle ní postavili brusírnu skla, koncem 19. století v ní začal fungovat oblíbený hostinec rodiny Kunzeových a v roce 1927 přistavěli prostorný roubený sál.

Po 2. světové válce provozovala hostinec Pyramida, jediný na Jizerce, paní Kakrdová, rozená Kunze. Od 60. let zařízení často měnilo vlastníky a provozovatele a výsledkem byly nesourodé přístavky a zanedbaná údržba. Pyramida přesto stále zůstávala pojmem.

Na jaře 2005 se konečně dočkala celkové rekonstrukce a už o rok později zahájila úspěšné tažení směrem ke spokojeným klientům. Do centra společenského dění ji vrátilo obnovené jeviště, kde se koná řada oblíbených akcí v čele s dubnovým kočičkovým bálem.

Sklárna

Sklárnu, v pořadí druhou na Jizerce, postavila rodina krále jizerskohorských sklářů Riedela v roce 1866. Sklo se v ní tavilo a skleněné výrobky vyráběly až do začátku 20. století.

Do 2. světové války sloužila jako turistická ubytovna, potom jako skladiště nebo garáž. Po roce 1990 byl objekt zrestaurován a přestavěn na penzion a restauraci. Tím byl zachráněn před zbořením.

Ve 21. století jsme do unikátní rozlehlé kamenné výrobní haly vestavěli kryté sportoviště. Dnes je tato krásná budova kulturní památkou.

Na sklářskou tradici navazují velmi oblíbené Anenské sklářské slavnosti na Jizerce, které se konají vždy nejbližší sobotu od svátku sv. Anny 26. července.

Loading
Loading